AVG Privacy Verklaring - Internationaal transportbedrijf Van de Kamp B.V.

Geachte relatie,

Conform de richtlijnen van de Algemene verordening persoonsgegevens bescherming (AVG) geeft Internationaal Transportbedrijf van de Kamp hierin weer hoe zij omgaat met privacygevoelige informatie.

Toelichting wetgeving onder de AVG (GDPR- General Data Protection Regulation), geldend vanaf 25 mei 2018.


Onder de AVG gelden de volgende rechten:

– Recht op inzage
– Rectificatie en aanvulling
– Vergetelheid
– Data-portabiliteit
– Beperking van de verwerking
– Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
– Recht van bezwaar

Privacy Verklaring
Internationaal Transportbedrijf Van de Kamp BV
Industrieweg 16
6651 KR Druten
KvK 10011631
Functionaris gegevensbescherming; de heer Joep van de Kamp
Verklaart als volgt:
De wijze waarop, en waarvoor, uw gegevens worden gebruikt:

Klantenbeheer:
Doel : Klantcontact en facturatie
Gegevens : Bedrijfsnaam – Factuuradres – KvK nummer – BTW nummer – Klantnummer – Naam – Contactpersoon – Telefoonnummers – E-mailadres
Bewaartermijn : Tot maximaal 7 jaar na laatste bericht

Uitvoering opdrachten:
Doel : Informatie benodigd om het vervoer of de dienst uit te voeren
Gegevens : NAW- gegevens – ophaal en – afleveradressen – contactgegevens – opdrachtinformatie. De data wordt digitaal verwerkt. Ontvangstbevestigingen vinden plaats via digitale handtekening of ondertekening van een vrachtbrief.
Bewaartijd : 7 jaar

Verwerving van bovenstaande gegevens:
Deze zijn door u aan ons verstrekt middels het aangaan van een opdracht.

Inzage, wijzigingen, verwijderen (persoons-) gegevens:
Op eerste verzoek zullen wij u inzicht geven in de wijze waarop van de Kamp uw gegevens heeft opgeslagen en – voor zover er geen wettelijke eisen zijn die prefereren – zullen wij direct aan uw verzoek tegemoet komen.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden:
Gegevens welke wij delen met derden zullen voldoen aan het vereiste gegevensbeschermingsbeleid, weergegeven in de “verwerkingsovereenkomst derden”. Deze overeenkomsten zullen wij op uw verzoek aan u doorsturen. Daarnaast zijn wij uiteraard van rechtswege verplicht om inzage in onze data te geven indien dit door een gerechtigde partij verlangd wordt.

Verwerkingsverantwoordelijke:
De verwerking welke vallen onder de AVG ressorteren onder de directe verantwoordelijkheid van de directie van van de Kamp.

Sollicitatiegegevens:
Sollicitatiegegevens worden binnen 4 weken na afwijzing teruggezonden of vernietigd.
Van de Kamp kan de sollicitant toestemming vragen om de sollicitatiegegevens gedurende een jaar te bewaren. Na een jaar kan de organisatie de sollicitant benaderen voor het actualiseren van die gegevens c.q. verlenging van de toestemming.
Sollicitanten dienen zich bewust te zijn van de impact van het aanbieden van persoonlijke gegevens op of via internet.
Sollicitanten blijven zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van gegevens op het internet.
Als gegevens van vacaturesites gehaald wordt, wordt de sollicitant hiervan in kennis gesteld.

Automatisering:
SSL : De website van van de Kamp (https://www.vdkamp.nl) is gecontroleerd en beveiligd middels SSL.
Cookies : Onze website maakt gebruik van Google Analytics


Statistieken (Google Analytics)

Van de Kamp maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website ( met inbegrip van uw IP adres ) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikt.

Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Contactformulieren, bestelformulieren, Email en Track & Trace

Wanneer u een inlog of opdrachtformulier op onze website invult en opstuurt, of een Email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt opgeslagen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze gegevens zullen voor zover nodig maximaal 7 jaar worden bewaard. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. De gegevens welke in het contactformulier worden gevraagd, zijn: Uw naam – Uw Email adres – Uw telefoonnummer – De tekst van uw bericht.
Indien u wenst dat wij uw gegevens in onze systemen bewaren kunt u het selectievakje aankruisen.
Tenzij door u verzocht, zal van de Kamp geen Nieuwsbrieven naar verkregen Email adressen versturen.


Links naar andere websites

Voor het gemak van de gebruiker kunnen op onze website links naar andere websites toegevoegd worden. Van de Kamp is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van die externe websites en deze privacyverklaring is in geen geval van toepassing op deze websites. We raden u aan om de privacyverklaring te lezen van de website die u bezoekt.


Nadere informatie:

U kunt ons – bij voorkeur per Email – benaderen voor nadere informatie over de opslag van uw gegevens. Voor informatie over de wettelijke eisen betreffende de privacybescherming of een klacht over de inhoud van de AVG Privacy Verklaring van van de Kamp kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy verklaring Internationaal Transportbedrijf van de Kamp BV
Versie 16 maart 2018